دانلود اهنگ ازبکی ای یار از زیودا

در این پست اهنگ ازبکیمعروف زیودا به نام  ای یار را به اشتراک گذاشته ایم برای دانلود به ادامه مطلب بپردازید.

دانلود آهنگ شاد ازبکی تلب تلب یورگیم سینگه بردم ای یار زیودا

متن ازبکی ترانه تلب تلب یورگیم سینگه بردم ای یار از خواننده زیودا

متن ازبکی ترانه تلب تلب یورگیم سینگه بردم ای یار از خواننده زیودا

تلب تلب یورگیم، سینگه بردم ای یار ای یار

بختیم اوچوم کورگیم، اوزین تورسن تولگن، ای یار یار

ایش باغدک کزیلیک، بخ نلگن سزایلیک،ای یار ای یار

سولگی قسرن کوزایلیک، شاخ ملک بو لیلک، ای یار ای یار

پروانم بو لسمه دیوانم بو لسمه

محبتین باغینین تنها گولو دیالَسنّن

پروانم بو لسمه دیوانم بو لسمه

دانلود آهنگ شاد ازبکی تلب تلب یورگیم سینگه بردم ای یار زیودا

محبتین باغینین تنها گولو دیلَسنن عطر گولو دیا لسنن

آشلی گلس کوگل گن خامان دو کولس دیلگی

یام قوربول برزومگ یاروم برن گیوا لسومگَ

ددان آلّارن ایزلن مجنون دی بوزلَ بوزلن یارمال سیدا لَ سمّن

پروانم بو لسمه دیوانم بو لسمه

محبتین باغینین تنها گولو دیالَسنّن

پروانم بو لسمه دیوانم بو لسمه

محبتین باغینین تنها گولو دیلَسنن

گوزلین کوز کَ قدن نیگا خنگلَ اِرکَلَ

باملقین منگ اَدَن منگ سادق بورَ سلّن

بافادارن بوره سلن تالاب تالاب بورگیم سینگه بردیم ای یار ای یار

بختیم اوچوم کورگیم اوزین تورسن تولگن ای یار

 

دانلود اهنگ ازبکی ای یار از زیودا