اهنگ نفسی مدافا از دمت اکالین

اهنگ نفسی مدافا از دمت اکالین

در این پست تک اهنگ نفسی مدافا (Nefsi Müdafaa ) از دمت اکالین ( Demet Akalin )  با همراهی گوخان اوزن را میشنویم همچنین متن آهنگ همراه با ترجمه فارسی قرار گرفته است برای دانلود با نکس وان ترکی همراه باشید.